Dr. Öğr. Üyesi İsmail YAYLACI

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YAYLACI
Dr. Öğr. Üyesi İsmail YAYLACI

Biyografi

İsmail Yaylacı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Dr. Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanıdır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji bölümlerinde (2005), yüksek lisansını ise aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde “’A Democratic Realist’ Foreign Policy: U.S. Democracy Promotion Policy Toward Egypt” başlıklı teziyle tamamladı (2007). Doktora eğitimini Minnesota Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde “Performative Socialization in World Politics: Islamism, Secularism and Democracy in Turkey and Egypt” başlıklı teziyle tamamladı (2014). 2014-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. Civilizations and World Order: Geopolitics and Cultural Difference   (Lexington Books, 2014) başlıklı kitabı Fred Dallmayr ve M. Akif Kayapınar ile; Dönüşen Diplomasi ve Türkiye: Aktörler, Alanlar, Araçlar (Küre Yayınları, 2020) başlıklı kitabı ise A. Resul Usul ile beraber derledi. Bazı derleme kitaplardaki makalelerinin yanında çalışmaları Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi ve International Journal of Middle East Studies gibi dergilerde yer aldı. Uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası normlar ve kurumlar, uluslararası etik, uluslararası güvenlik, Türk dış politikası, Ortadoğu siyaseti, İslam siyaset düşüncesi, İslamcılık, demokrasi ve sekülerizm alanlarında araştırmalar yapıyor ve dersler veriyor.

 

 

Brief Biography:

 

İsmail Yaylacı is an an assistant professor and chair in the Department of Political Science and International Relations at Fatih Sultan Mehmet Vakıf University. He received his undergraduate degrees in Political Science and International Relations and in Sociology from Boğaziçi University (2005), where he also attained a master’s degree in Political Science and International Relations with his thesis, titled “’A Democratic Realist’ Foreign Policy: U.S. Democracy Promotion Policy Toward Egypt.” (2007) He completed his Ph.D. in Political Science at the University of Minnesota, Twin Cities, U.S.A., with his dissertation, titled “Performative Socialization in World Politics: Islamism, Secularism and Democracy in Turkey and Egypt.” (2014) Previously he was on the faculty of Istanbul Şehir University’s Department of Political Science and International Relations from 2014 to 2020. He is the co-editor of Civilizations and World Order: Geopolitics and Cultural Difference (with Fred Dallmayr and M. Akif Kayapınar, Lexington Books, 2014) and more recently of A Transforming Diplomacy and Turkey: Actors, Fields, Instruments (Küre Publications, 2020). Besides book chapters in edited volumes, his publications appeared in Divan Journal of Interdisciplinary Studies and International Journal of Middle East Studies. His research and teaching fields include international relations theory, international norms and institutions, international ethics, international security, Turkish foreign policy, Middle East politics, Islam and International Relations, Islamism, secularism, and democracy. 

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
2014
Siyaset Bilimi
Minnesota Üniversitesi

Doktora

2007
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Boğaziçi Üniveristesi

Yüksek Lisans

2005
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler & Sosyoloji
Boğaziçi Üniversitesi

Lisans

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • Volkan Uzundağ (2020): “How States Buy Weapons: The Case of Turkey’s Air Defense System Procurement.”
 • Zeynep Nihal Dağdeviren (2019): “The Labor Migration Regime in the Arab Gulf Countries.”
 • Oğuzhan İrgüren (2019): “Revolutionary States and Socialization: The Case of the Islamic Republic of Iran.”
 • Öner Yiğit (2018): “A Discussion on Ali Abd ul-Razıq’s Understanding of the Relationship between Islam and State.”
 • Ömer Şipal (2018): “A Comparative Study of the 1954 and 2013 Crackdowns on the Muslim Brothers in Egypt.”
 • Özgür Dikmen (2017): “Rethinking Religion and Secularism: A Discussion on Jewish Secularization and the Emergence of Judaism as a Modern Religion”
 • Ayşe İrem Aycan Özer (2017): “Nationalization of the Defense Industry in Turkey: 2003-2017.”
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • “Winning Turkey: How America, Europe, and Turkey Can Revive a Fading Relationship,” Philip H. Gordon and Omer Taspinar, International Journal of Middle East Studies 42(2), (May 2010): pp. 366-367. (Book Review)
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Modernliğin Şeraiti, Liberalizmin Şeriatı” Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi,18(34)(2013): pp.49-96.
 • “Medeniyet ve Düzen: Sempozyum Notları” Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi,21(2) 2006, pp 239-248.
 • Diger Makaleler
 • “Islamist Movements and Parties in the Algerian Uprising,” AlSharq Forum Research Report (co-authored with Muhammad Amasha) (Istanbul: Al Sharq Publications, July 2020)
 • “Islamist Movements in the Second Wave of the Arab Uprisings: A Theoretical Framework,” (co-authored with Mohamad Affan) Al Sharq Forum Research Report (Istanbul: Al Sharq Publications, July 2020)
 • “Şiddete Varan Aşırıcılık: DAEŞ Olgusu ve DAEŞ’e Katılımın Dinamikleri,” T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Dış Politika Toplantıları 3, 2016: pp.1-22.
 • “Ennahda ve İslamcılığın Halleri,” Karar Gazetesi, June 6, 2016.
 • “Ortadoğu’da Artan Kutuplaşma Tehlikesi ve Türkiye,” T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Dış Politika Toplantıları 2, 2015:pp. 1-17.
 • “Putin Ziyareti Sonrası Enerji ve Türk Dış Politikası,” T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Dış Politika Toplantıları 1, 2015:pp. 1-14.
 • “Türkiye-Ortadoğu İlişkileri,” in Ahmet Akif Demirbaş (eds.) Dış Politikada Sınanma Yılı. MÜSİAD Araştırma Raporları (İstanbul: MÜSİAD Yayınları, 2015), pp. 55-69.
 • “Siyasal, Siyaset ve Adalet: Jacques Verges’in Düşündürdükleri” Anlayış Dergisi (73), Haziran 2009.
 • “Dünya Düzeninin Siyasal Teolojisi ve Ortadoğu’da Demokrasi,” Anlayış Dergisi (70), Mart 2009.
 • “Condorcet ve İlerleme Düşüncesinin bir Klasiği Olarak Esquisse Adlı Eseri”, Naftalin: Boğaziçi Üniversitesi Tarih Araştırmaları Kulübü Dergisi (2), 2005.
 • “Uluslararası Siyaset ve Ahlak” Boğaziçi Bülteni, Kasım 2005.
 • “Türkler ve Kürtler: Kardeş mi Arkadaş mı?” Anlayış Dergisi (29), Ekim 2005.
 • “Alaturka Sekülerizm: Bir Meslek Olarak Din,” Anlayış Dergisi (28), Eylül 2005.
 • “Ölüler Demokrasisi: Toplumsal Hafıza ve Gelenek,” Anlayış Dergisi (26), Temmuz 2005.
 • “Düşman Kardeşler: Milliyetçilik ve Ulus-devlet,” Anlayış Dergisi (23), Mart 2005.
 • “Ulus-devletin Afrika Macerası,” Anlayış Dergisi (22), Mart 2005.
 • “Liberal İtikadın Krizle İmtihanı,” Anlayış Dergisi (21), Şubat 2005.
 • “AB ve İslam: Çokkültürlü Kapsayıcılık mı, Özcü Dışlayıcılık mı?” Anlayış Dergisi (18), Kasım 2004.
 • “İran Devrimi’ni Açıklamak,” Anlayış Dergisi (16), Eylül 2004.
 • “İdeallere Gömülü, Kimliklere Dayalı Çıkarlar: Amerikan Dış Politikası ve BOP,” Anlayış Dergisi (14), Temmuz 2004.
Projeler
 • "Political Islam in the Second Wave of the Arab Uprisings," AlSharq Forum for Strategic Research, 2019-2020.
Aldığı Ödüller
 • Marbury Efimenco Fellowship University of Minnesota, Department of Political Science, 2013-2014.
 • Graduate Research Partnership Fellowship University of Minnesota, College of Liberal Arts, Summer 2013 (with Raymond D. Duvall)
 • Doctoral Dissertation Fellowship University of Minnesota, 2012-2013.
 • MacArthur Foundation Fellowship Interdisciplinary Center for the Study of Global Change, University of Minnesota, Twin Cities, 2011-2012.
 • Andrew Dickinson Memorial Fellowship Department of Political Science, University of Minnesota, Twin Cities, Summer 2011.
 • MacArthur Foundation Pre-dissertation Fieldwork Fellowship Interdisciplinary Center for the Study of Global Change, Summer 2010.
 • Robert and Shirley Holt Discovery Fellowship Department of Political Science, University of Minnesota, Twin Cities, Spring 2008.
 • David and Janis Larson Graduate Fellowship in Political Economy Department of Political Science, University of Minnesota, Twin Cities, Fall 2007.
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Success Scholarship Nation-wide state scholarship granted on the basis of academic merit, 2006-2007.
 • High Honors Boğaziçi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2005 Boğaziçi University, Faculty of Arts and Sciences, 2005.
 • Tuition, Travel, and Accommodation Grant Summer University on “Globalization, Governance, and International Relations Theory,” Central European University, Budapest, Hungary, July 16-28, 2006.
 • “Most Outstanding Intellectual Contribution Award” and “Most Outstanding Presentation Award” Summer University on “Globalization, Governance, and International Relations Theory,” Central European University, July 16-28, 2006, Budapest, Hungary.
 • Boğaziçi University Success Scholarship
İletişim
 • Adres - Üsküdar Yerleşkesi
İletişim Formu